טיפים לרוכש דירה יד שניה

רכישת נכס למגורים הינה מהלך כלכלי רב חשיבות לרוכש באשר הוא המצריך הקצאת משאבים, נטילת משכנאות, הלוואות, והתחייבות רבת שנים. כל שכן כאשר מדובר במפעל חיים כלכלי עבורו. על מנת ליצור בטוחות לרוכש ואבטחת זכויויתיו הקנייניות בנכס נדרש לנקוט במספר פעולות ראשוניות ובסיסיות

טיפים לרוכש דירה יד שניה
1. נסח טאבו- בדיקת מצבו התכנוני והקנייני של הנכס, (בעלויות, העדר שיעבודים ועיקולים ,הפקעות, כינוס נכסים, הערות והגבלות ), הוצאת פלט נסח טאבו עדכני באמצעות אתר התשלומים הממשלתי (עלות האגרה 15 ₪) ולא אתרים אחרים הגובים עשרות שקלים, לשם כך יש להצטייד במספר הגוש, החלקה ותת חלקה.
 
2. הערכת שווי הנכס- בחינת שווי דירות המוצעות למכירה באיזור היעד המבוקש ואלה שנמכרו עד כה במהלך 6 חודשים אחרונים. הבדיקה תעשה באתרי האינטרנט – רשות המיסים / מידע נדל"ן, אתרי מכירת דירות יד 2 ומדל"ן), הערכת שווי מתווך, הערכת שמאי מקרקעין. בהערכה זו יש להתייחס לחובות ומיסים – היטל השבחה, מס שבח (חלים על המוכר), מס רכישה (דירה שניה עודכן המס לאחרונה ל-6% ). מומלץ להיעזר בשמאות מוקדמת טרם רכישת הנכס
  
3. ביקור בנכס- יש לבקר בנכס וסביבתו הקרובה בשעות היממה- באור יום ולילה כאחד, לאיתור מפגעים סביבתיים ומבניים, בחינה אם הדירה עורפית / חזיתית, מיקום ביחס לכבישים ראשיים, מסילת רכבת, מרכזי קניות, גני משחקים בתי ספר וכ'.    
 
4. ליווי ויעוץ משפטי – אין לערוך זכרון דברים עם המוכר בטרם יחתם החוזה, זכרון הדברים הוא מסמך משפטי מחייב לכל דבר וענין. כל חתימה על מסמך מאין זה מחוייבת בהוועצות וליווי עורך דין. מומלץ כי עורך דין הרוכש יהיה מטעמו ולא מטעם המוכר. עדיף שעורך הדין יהיה בקי בעריכת עסקאות מקרקעין ונדל"ן. 
 
5. רישום הערת אזהרה -מיד ובסמוך לעריכת חוזה המכר/רכישה הינו חיוני להבטחת זכויות הרוכש בנכס. פעולה פשוטה זו עשוייה למנוע תאונה משפטית עתידית (עסקה נוגדת, מכירת אותו נכס בו זמנית וללקוחות שונים), מומלץ כי עסקאות רכישה לא יערכו בסופי שבוע וערבי חג.
לייעוץ משפטי טרם רכישת נכס ניתן לפנות אלינו הצוות שלנו המחלקת המקרקעין ישמח לסייע
 
* אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב . בכל מקרה יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין .