דיני צוואה וירושה

צוואות וירושות

כיום רובנו מודעים לחשיבות האדירה של הכנת צוואה וסכסוכים בענין ירושות. כולנו בסופו של דבר נצטרך להתעסק עם זה בשלב כזה או אחר של חיינו. זהו נושא שפחות נוח לנו לחושב עליו שכן מודבר על העת שבה נעזוב את העולם.

בפטירת האדם כל רכושו ונכסיו עוברים ליורשיו על פי דין, כלומר בני משפחתו הקרובים בהתאם לדירוג זכויות שנקבע בחוק הירושה.

אנו יכולים להבהיר כיצד ברצונו תתבצע החלוקה של הירושה, אך ורק אם נערוך צוואה בעודנו בחיים.

קיימת חשיבות רבה בעריכת צוואות ובתכנון הירושה לכל אחד מהיורשים, שכן לעיתים נוצרות מחלוקות משפחתיות וסכסוכים מרים המלווים את היורשים ואת צאצאיהם אחריהם במשך שנים רבות.

משרדנו בעל ניסיון בעריכת צוואות וטיפול בירושות.

הטיפול בירושות ובצוואות מצריך הבנה משפטית עמוקה וכן רגישות פסיכולוגית לצרכי הלקוח ובעיותיו, מאחר ובמקרים רבים תוכן הצוואה הוא תוצאה של התלבטויות רבות ומאבקים פנימיים בלב המוריש.

הניסיון המקצועי של עו”ד שלי זילברברג אדרי בטיפול בירושות וצוואות, מאפשר ללקוחות המשרד לזכות בייעוץ וייצוג משפטי מקצועי.

 

ייפוי כוח מתמשך

זהו מסמך משפטי בו אדם בעל כשירות משפטית, רצון חופשי וצלילות הדעת, בוחר בעצמו מי יטפל בענייניו וכיצד יהיו המשך חייו, אם חלילה מצבו יתדרדר וישתנה לרעה.

אנו כבר למודים שהחיים שלנו יכולים להשתנות והידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות, מוגבלות נפשית או שכלית, דימנציה וכל מגבלה אחרת העלולה לפגוע בכושר השיפוט שלנו.

לצורך כך ניתן למנות מיופה כוח, אדם אחד או יותר, במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשמנו בעתיד,  כאשר יהיה במצב בו לא נוכל עוד לקבל החלטות הנוגעות לענייניו.

בייפוי כוח מתמשך ניתן לקבל החלטה בכל עניין: עניינים אישיים, הרפואיים, הרכושיים, כולם או מקצתם.

בניגוד לצוואה בה מורה האדם מה ייעשה לאחר מותו, מטרת ייפוי כוח מתמשך היא לאפשר לאדם, בעודו בחיים, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקפו בסמוך להתדרדרות במצבו של הממנה, ולא נדרש אישורו של בית המשפט על מנת להפעילו. עו”ד שלי זילברברג אדרי עברה השתלמויות ייחודיות בעניין יפויי כוח מתמשך, מוסמכת על ידי האפוטרופוס הכללי ובעלת תעודה ייחודית המקנה לה סמכות לערוך ייפויי כוח מתמשך ולייצג את לקוחותיה נאמנה בעניין זה.